Results W/E 15/12/2018 where 3 parkruns were visited

Melissa Mileham Ellenbrook Fields parkrun 23:48
Jan Haydon Ellenbrook Fields Parkrun 25:02
Alison Newberry Ellenbrook Fields parkrun 27:12
Denise Hill Ellenbrook Fields Parkrun 27:40
Donna O’Toole Ellenbrook Fields parkrun 30:32
Emily Reding Ellenbrook Fields Parkrun 34:46
Allison Skeggs Ellenbrook Fields parkrun 55:33
Milena Nuti Panshanger parkrun 27:48
Caroline Bernard Panshanger parkrun 28:08
Maria Blythe Panshanger parkrun 31:32
Alison Wildey Panshanger parkrun 32:26
Catherine Reid Fransch hoek parkrun 53:34